Beter samenwerken en kennis delen.Binnen organisaties gaat veel kennis verloren, doordat informatie niet goed wordt vastgelegd of onvindbaar is.

Enterprise Portfoliomanagement.

Ten onrechte wordt Enterprise Portfoliomanagement vaak verward met Enterprise Project Portfoliomanagement. Enterprise Portfoliomanagement omvat alle Portfolio die een organisatie heeft. Ook de staande(permanente)/operationele organisatie heeft een Portfolio van Producten en Diensten die in- en extern geleverd en gebruikt worden.

Het Verandering Portfolio is er om dit Product- en Dienstenportfolio te verbeteren en efficiënter te maken. De verschillende Product en Diensten Portfolio’s zijn daarbij leidend. Eerst zal er bepaald moeten worden welke Producten en Diensten er nodig zijn of verbeterd moeten worden.

Verandering Portfolio
ICT Portfolio
Project Portfoliomanagement

WA40 New Media.


WA40 richt zich op het vastleggen en ontsluiten van informatie binnen kleine en middelgrote organisaties, om deze organisaties zo kennis beter te laten delen en informatie toegankelijk te maken voor de gehele organisatie.

WA40 New Media:
"Wij maken gebruik van de nieuwste technologieën gebaseerd op open standaarden. Hiermee kunnen wij onze klanten oplossingen bieden die platform- en pakket onafhankelijk zijn, zodat alle toekomstige oplossingsrichtingen open blijven." Content Management.

.

ICT Nieuws.

Nuttige items


WA40 - New Media