Enterprise PortfoliomanagementEnterprise Portfoliomanagement.


Ten onrechte wordt Enterprise Portfoliomanagement vaak verward met Enterprise Project Portfoliomanagement. Enterprise Portfoliomanagement omvat alle Portfolio die een organisatie heeft. Ook de staande(permanente)/operationele organisatie heeft een Portfolio van Producten en Diensten die in- en extern geleverd en gebruikt worden.

Het Verandering Portfolio is er om dit Product- en Dienstenportfolio te verbeteren en efficiënter te maken. De verschillende Product en Diensten Portfolio’s zijn daarbij leidend. Eerst zal er bepaald moeten worden welke Producten en Diensten er nodig zijn of verbeterd moeten worden.

.

ICT Nieuws.

Nuttige items


WA40 - New Media