Enterprise PortfoliomanagementEnterprise Project Portfolio Management (PPM).


Three PPM Roles

Binnen Project Portfolio Management zijn drie verschillende rollen te onderscheiden die formeel ingevuld moeten worden: Governance, Management, PPM.

Governance

Deze executive rol neemt de beslissingen, meestal wordt deze ingevuld door de top management teams. Het meest effectief wordt deze rol ingevuld als de "C" niveau executives (CFO, CEO, COO, CIO) deze rol op zich nemen en 2-wekelijks of maandelijks bijeenkomen. De onderwerpen waar zij, met de strategische doelen als leidraad, beslissingen over nemen zijn onder andere:

Projectvoorstellen goed- / afkeuren
Bepalen wanneer de projecten op te starten
Bepalen hoeveel projecten op te starten
Einddata voor de projecten bepalen
Criteria bepalen voor evalueren projectvoorstellen
Prioriteiten aangeven
Budget toekennen, zowel financiele als menselijke middelen en operationele kosten
Project reviews houden, toestemming geven voor projecten om naar de volgende fase door te gaan, bestluiten om projecten te stoppen of toestemming/afkeuring voor verbeteringen aan projecten
Besluiten over investeringen in projectmanagement methodologie en middelen

Management

In relatie tot PPM, is het de taak van het management om ervoor te zorgen dat het projectmanagement systeem “in controle” is. Elke project heeft drie doelen – resultaat leveren op tijd, binnen budget en van de voorgedefinieerde kwaliteit (in scope). Zolang deze drie doelen binnen 5% afwijking bereikt (gaan) worden en er gedurende het project duidelijkheid is of dat het geval zal zijn, kan er gesproken worden van een gecontroleerd project. Management dient het Projectmanagement middelen en processen voor planning en uitvoering van projecten binnen de doelstellingen te verschaffen. Meestal wordt dit uitgevoerd door een Project Management Office. Als dit Office niet aanwezig is valt deze rol onder het PPM.

Project Portfoliomanagement

Deze rol levert informatie en aanbevelingen aan de governance group voor het verbeteren en versnellen van ROI. Daarnaast monitoort hij de uitvoering van de projecten. Normaal is er een nauwe relatie tussen Strategische Planning en de Project Portfolio manager. Terwijl strategische planners de ideeën identificeren die noodzakelijk zijn om de doelstellingen van de organisatie te bereiken, zorgt de portfolio manager ervoor dat er voldoende bijbehorende programma’s and projecten zijn om die ideeën te bewerkstellingen.

.

ICT Nieuws.

Nuttige items


WA40 - New Media