Enterprise Portfolio ManagementICT Service Portfolio.


Het Service Portfolio beschrijft de services die een ICT leverancier (zowel intern als extern) levert in termen van waarde voor de Business. Dit maakt het mogelijk om met bestaande bedrijfskundige technieken zoals financieel-, marketing- en risicomanagement ICT te besturen en zo de besluitvormingsprocessen concreet in te richten.

Service Portfolio Management maakt het mogelijk om de kwaliteit van de geleverde ICT Services en bijbehorende kosten te beoordelen. Op basis van deze beoordeling kunnen het rendement van bestaande Services bepaald en verbeterstrategieën (of uitfasering) voor slecht presterende Services gedefinieerd worden. Portfolio analyse op basis van de BCG-matrix is een veel gebruikt model en wordt ook veel gebruikt voor het analyseren van het Service Portfolio.

Diensten (Service) Catalogus

Het Service Portfolio omvat drie subonderdelen:
Service Catalogus – Het onderdeel van het Service Portfolio, dat zichtbaar is voor de Klanten. Het levert een overzicht van de services die geleverd worden door de service provider

Service Pipeline – Is samengesteld uit alle services die in behandeling of in ontwikkeling zijn voor een specifieke klant of markt. Deze pijplijn detailleert de groei voor de toekomst

Uitgefaseerde Services – Services die teruggetrokken of uit gefaseerd zijn. Uit faseren is onderdeel van Service Transitie, du s er is overlap tussen de processen.

Product managers spelen een sleutelrol in SPM. Hun belangrijkste verantwoordelijkheid is services als producten te managen gedurende hun levenscyclus. Andere rollen bevatten de coördinatie en focus van de organisatie als ook de Service Catalogus bezitten.

Wat betekent dit voor de IT-organisatie? De gemiddelde IT-organisatie opereert niet in een echte markt. Nieuwe ontwikkelingen worden gestuurd door eisen en wensen van die ene (in- of externe) klant. Maar nog steeds zal de strategie moeten leiden tot een situatie waarin producten (i.e. IT-diensten) de overeengekomen toegevoegde waarde leveren, bijdragen aan de IT doelstellingen, en uiteindelijk bijdragen aan de bedrijfsvoering van de klant.

[Parker, 1988]. Op die manier is het succes van de IT-organisatie direct gerelateerd aan het succes van de klant. In de praktijk zullen portfolio’s van klant en IT-organisatie een grote overeenkomst vertonen (zie figuur 5). Een organisatie in een stabiele omgeving zal een IT-functie hebben waarin de diensten veelal volwassen zijn, terwijl een organisatie in een turbulente omgeving met veel nieuwe diensten het best ondersteund wordt door een IT-functie die snel en adequaat mee-innoveert en anticipeert. De IT-organisatie moet dus eerder sturen op de ‘fit’ tussen klant en IT-portfolio, dan op het door de BCG gepresenteerde evenwicht. Als op deze manier klantvraag en IT aanbod inzichtelijk bij elkaar worden gebracht, ondersteunt de portfolio de dialoog tussen IT en haar klanten. Het levert daarnaast directe input op voor het samenstellen van de dienstencatalogus.

Service Portfolio levert input voor het vernieuwen van services in de Service Catalogus

Het belangrijkste doel van SPM is optimaliseren van waarde waarbij bijbehorende risicos en kosten gemanaged worden.

Dus hoe kan SPM helpen bij het beslissen welke service klanten nodig hebben? Er zijn 5 basis vragen die beantwoorde moeten worden:
Waarom zou een klant deze service afnemen?
Waarom zou een klant deze service van onze organisatie betrekken?
Wat zijn de prijs en terugverdienmodellen?
Wat zijn onze sterkten en zwakten, prioriteiten en risicos?
Hoe zouden onze resources en capaciteiten toegewezen moeten worden?

Bronnen

Financial / project portfoliomanagement

§ (Kersten 2003) Kersten, H.M.P. en C. Verhoef. “Door bankiersogen kijken naar IT”, Banking Review, Volume 14, Nr. 1, pp. 14-18, 2003.
§ (Markowitz 1952) Markowitz, H. “Portfolio Selection”, Journal of Finance, Vol. 7, Nr. 1, pp. 77-91, 1952.

Product / Service Portfolio Management

§ (BCG) Boston Consultancy Group, “The product portfolio”, Lees meer ....
§ (Cooper, 2001) Cooper, R.G., S.J. Edgett en E.J. Kleinschmidt. “Portfolio Management for New Products”, Perseus Publishing, 2001.
§ (Kersten, 2004) Kersten, Bert, en Han Verniers. “IT beheren als portfolio”, Informatie, November 2004, pp. 64-69.
§ (Peppard, 2003) Peppard, J. “Managing IT as a Portfolio of Services”,Draft version 3.0, dd. April 1, 2003.
§ (Wiggers, 2004) Wiggers, Peter, Henk Kok en Maritha de Boer-de Wit. “IT Performance Management”, Computer Weekly Professional Series, Elsevier Butterworth-Heinenmann, 2004.
§ (Verniers, 2004) Verniers, Han, en Bert Kersten. “Investeren in Service Portfoliomanagement”, IT Beheer Jaarboek 2004/2005, pp. 47-57, 2004.
§ (Verniers, 2008) Verniers, Han. “The art of Business Service Management: A rebellious service portfolio practice”, IT Service Management Global Best Practices, Vol 1, pp 153-167, 2008.

.

ICT Nieuws.

Nuttige items


WA40 - New Media