Enterprise PortfoliomanagementProgramma, projecten en activiteiten.


Veranderinitiatieven zijn te onder te verdelen in projecten en activiteiten, waarbij een programma voor de overkoepelende (strategische) samenhang kan zorgen.

Programma

Een programma is een verzameling van samenhangende initiatieven (projecten en/of activiteiten) die één of meerdere gedefinieerde strategische doelstellingen implementeren.

Project

Een project is een tijdelijke managementomgeving met het doel één of meerdere vooraf gedefinieerde producten/resultaten op te leveren binnen een gespecificeerd budget en tijdsduur. Een (gewijzigd) business process kan ook een projectresultaat zijn.

Activiteit

Een activiteit is een bijdrage (zowel product als dienst) die geleverd wordt aan een veranderingstraject door de staande organisatie.

.

ICT Nieuws.

Nuttige items


WA40 - New Media