Enterprise PortfoliomanagementVerandering Portfolio Management.


Verandering moet verbetering zijn

Elke veranderinspanning binnen een organisatie moet effect hebben en toegevoegde waarde opleveren. Activiteiten die meer kosten dan bijdragen aan een verbeterde organisatie (of verbeterde output), zijn weggegooid geld. Achteraf is dit natuurlijk makkelijk oordelen, lastiger is het om het rendement van een investering in verandering te voorspellen en om te bepalen welke (combinaties van) veranderingen het grootste positieve effect zullen hebben.

Strategische koers

Om prioriteit aan te kunnen brengen in de veranderingen moet er allereerst een strategische koers bepaald worden. Op het hoogste niveau in een organisatie zijn een scherpe focus en strategische richting nodig om die koers uit te zetten. Het Verandering Portfolio, met daarin geselecteerde verander-initiatieven en –projecten, is een afgeleide van de koers. Visie, missie, waarden en principes, organisatiedoelstellingen en strategische plannen vormen deze strategische koers.

Verandering Portfolio, Programma en Project

Om de verandering-inspanningen op alle niveau’s optimaal te kunnen managen moeten deze logisch gegroepeerd en per managementlaag hierarchisch ingedeeld worden. Onderscheid kan gemaakt worden in Verander Portfolio-, Programma- en Projectmanagement:

Verandering Portfolio / Project Portfolio Management
Een (strategisch) Portfolio definieert het totaal aan investeringen in verandering dat door de organisatie ingezet wordt om de strategische doelstellingen te bereiken. Alle initiatieven (programma’s en loststaande projecten of activiteiten) binnen de organisatie, die verandering tot doel hebben, worden in het portfolio beheerd. De IT component van verandering maakt deel uit van het ICT project portfolio. Lees meer ...

ICT Portfolio

Als men spreekt over het ICT Portfolio doelt men meestal op drie sub-portfolio’s: Applicatie Portfolio, Infrastructuur Portfolio en ICT Project Portfolio. De eerste twee zijn assets die gebruikt worden door de operationele organisatie, de laatste brengt verandering in die operationele organisatie.
Lees meer ...

.

ICT Nieuws.

Nuttige items


WA40 - New Media